Nedeljko Žugić, 1

PRAZNIM RIJEČIMA PUSTOŠI SE DUŠA!

Prema Zakonu o šumam

nedeljkozugic | 06 April, 2010 21:20

 

Balvan ''puk'o'' od opterećenja 

  • Analizirajući, površno i dubinskii, stanje u šumarstvu, dolazimo do zaključkada je balvan opterećen troškovima da je  „puk'o" još u dubećempoložaju. Gledano očima prosječnogčovjeka, to se čini nevjerovatnim, jer kada vide kamion sa balvanima odmah pomisli da novac ulijeće u džepove zaposlenih u šumarstvu.

Stručnjaci za poslove eksploatacijeznaju šta sve tereti kubik, odnosno trupac.

To su (kao direktni troškovi)provođenje doznake i izrade izvedbenog projekta,izgradnja novih šumskih kamionskih puteva, popravka i održavanje postojećih šumskihkamionskih puteva, izgradnja i održavanje izvoznih traktorskih vlaka, sječa i izradadrvnih sortimenata u šumi kod panja, primicanje i izvoz drvnih sortimenata šumaod panja do šumskog kamionskog puta i utovar i prevoz od šumskih stovarišta do centralnogstovarišta, a (indirektni troškovi) izradašumskoprivredne osnove, šumsko uzgojni radovi, zaštita šuma, izrada, izvoz i plasmanslučajnih užitaka, izgradnja pratećih objekata u šumarstvu (lugarnice, osmatračnice,čeke i drugo), ostala investiciona održavanja i tekući troškovi poslovanja.

  Kada se svemu tome doda da su redovni, ozakonjeni zahvati da JPŠ ''ŠumeRS'' izdvaja po deset odsto za Agenciju za šumarstvo, proširenu reprodukciju i lokalnuzajednicu na kojoj se nalaze organizacione cjeline, balvan je ''puk'o'' još na panju. Obaveze ''šuma'' premaopštinama su tri puta veće od izdvajanja u Federaciji BiH, Srbijii Hrvatskoj.

Mr Radovan Simić, koji je pisao prošliZakon o šumama (važeći od 1992 do avgusta 2008. godine) kažeda novi Zakon o šumama ima negativan odraz na ukupno poslovanje Javnog preduzeća šumarstva i njegovih organizacionih dijelova,kojeg je zbog značajnih manjkavosti i nedostataka nemoguće sprovesti u praksi. Simićse pravom pita: zašto je i kako donesen. U prilog tome ide mišljenje šumarskih stručnjaka i svih zaposlenih u JPŠ ''Šume RS'', kojisu potpisali peticiju u kojoj traže da se što prije ide u izmjenu i dopunu Zakonao šumama, jer Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predlagač,u postupku donošenja, nije prihvatilo i ugradilo u zakon ni jednu primjedbu i sugestijukoje su isticali u toku javnih rasprava predstavnici ''Šuma Srpske'', u kojem je zaposleno višeod 400 inženjera i i 600 šumarskih tehničara...''Zbog svega toga, Zakon o šumama je nametnut'', naglašava  Simić.

Većina šumarskih stručnjaka,a posebno onih koji su na rukovodećim mjestima, smatra da je formiranjemAgencije za šume unijeta pometnja u šumarstvo, jer su izmiješane i isprepletenenadležnosti Agencije, resornog ministarstva i Javnog preduzeća „Šume Srpske".

Neđo Ilić, direktor JPŠ ''ŠumaRepublike Srpske" ističe: ''Imamo zaposleno oko 4.000 radnika i plašim se daće cio sistem da bude doveden u pitanje kada Agencija počne sa radom. Iako smo upozoravalida formiranje Agencije za šume nije dobro rješenje, nije bilo sluha za naše stavove. Nije mi jasno zašto se predlagačiZakona o šumama nisu osvrnuli na iskustva Srbije i Hrvatske, kada je riječ o raduagencija za šume''.

Direktor Ilić je u pravu, jerSrbija i Hrvatska nemaju Agenciju za šumarstvo, a Slovenija ima, ali priSlovenskom šumarskom institutu.

U opertivnoj analizi nameće sezaključak da je agencija fantomski organ u šumarstvu Republike Srpske, a premaanalizama Radovana Simića, ''glavni je razlogdonošenja novog Zakona o šumama, koja slabi status ivažnost Javnog preduzeća šumarstva u RS''.

Sve u svemu, kada se uopšteopogleda na novi Zakon o šumama, dobija se utisak da je on nametnut, kao rezultat javnog pritiska predstavnikameđunrodne zajednice u BiH, a naročito OHR-a i Američke ambasade, koji su prijenjegovog donošenja naručili i platili ''Nezvisnim novinama''feljton ''Kriminal i korupcija u šumskim gazdinstvuima u BiH''.

Siguran sam da bi u akcionom istraživanju  fenomena ''balvan puk'o od opterećenja'' došlido rezuiltata da je ovo stanje ''nepodnošljivih okolnosti'' uzrokovao najviše nepovoljani nametnut Zakon o šumama, na drugom ekonomska kriza i na trećem organizacija Javnogprduzeća ''Šume RS''.    

              Nedeljko Žugić

Komentari

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb